RNA Extraction kit | کیت استخراج RNA

تماس بگیرید

کیت Perspure Viral RNA Extraction kit قابل استفاده برای کلیه ویروس‌های RNAدار مانند HIV, HCV , SARS-CoV-2, influenza و … با حساسیت و ویژگی بالا می‌باشد. این کیت با دارا بودن کمترین مراحل و زمان استخراج RNA ویروسی (در ۲۰ دقیقه) قابلیت استخراج RNA ویروسی را از منابع مختلف سرم٬ پلاسما٬ مایعات بدن٬ سوآب بینی و حلق و… دارد.

 

استخراج RNA چیست؟ و چطور انجام می‌شود؟

در هسته تمامی موجودات زنده، ماده ژنتیکی از جنس DNA  یا RNA وجود دارد. برای تشخیص بیماری‌ها و یا وجود و عدم وجود پاتوژن، در مرحله اول نیاز به استخراج RNA  یا استخراج DNA است. محتوی کیت استخراج RNA شامل محلول‌هایی نظیر BINDING BUFFER, Inhibitor Removal Buffer می‌باشد که این محلول‌های دارای دترجنت‌های مخصوص جهت پارگی غشای ویروس و خروج RNA  از آن می‌شوند. در مراحل بعدی این مواد ژنتیکی توسط ستون استخراج RNA و محلول‌های شست وشو از محلول استخراج RNA و آماده استفاده‌های بعدی مانند استفاده در PCR, Realtime PCR, Blotting ,.. می‌باشد.

کیت استخراج RNA (RNA Extraction Kit)سینا طب‌

استخراج RNA ویروسی مرحله مقدم بر تست Real time PCR است. کیت حاضر که بر مبنای روش استخراج ستونی RNA ویروسی تولید شده است با حذف مراحل غیرضروری، به طور بالقوه می تواند با کاهش مراحل کار از از آلودگی جلوگیری کند و ضمنا به دلیل نرخ شکست اندک آن درمقایسه با کیت های مشابه، استفاده از این کیت در وقت وهزینه آزمایشگاه صرفه جویی می کند. از ویژگی های این کیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دارا بودن کمترین مراحل در استخراج RNA( در بیست دقیقه)
 • حساسیت بسیار بالا کیت استخراج RNA
 • عدم نیاز به انکوباسیون های دمایی در زمان کیت استخراج RNA
 • استخراج RNA ویروسی از منابع مختلف سرم، پلاسما، مایعات بدن،سواپ بینی و حلق و….
 • عدم نیاز به تریت با پروتئیناز K با کیت استخراج RNA
 • کارایی قابل توجه کیت استخراج RNA
 • نرخ شکست پایین (failure rate)
 • دارای کمترین مواد سمی کیت استخراج RNA
 • سرعت استخراج بالا و استفاده از ستون سیلیکا برای تخلیص کیت استخراج RNA

 

موارد آزمایش شده کیت استخراج RNA

این کیت جهت استخراج RNA تمامی ویروسهای RNA دار مانند SARS-COV-2, FLUA, FLUB, HIV, HCV مورد استفاده قرار میگیرد.

 

کیفیت RNA استخراج شده با کیت سینا طب

کیت Perspure Viral RNA Extraction kit دارای حساسیت و ویژگی بالا می باشد، که در محدوده قابل قبول بوده و دارای صحت و دقت(تکرار پذیری) مناسب می باشد. این کیت از نظر کارآیی پایدار بود و تغییری در کیت حاصل نشد.  این کیت مناسب جهت تست های realtime PCR و PCR  می باشد.

 

مزایای انتخاب کیت استخراج RNA سینا طب

 • دارا بودن کمترین مراحل در استخراج RNA( در بیست دقیقه)
 • حساسیت بسیار بالا
 • عدم نیاز به انکوباسیون های دمایی در زمان استخراج
 • استخراج RNA ویروسی از منابع مختلف سرم، پلاسما، مایعات بدن،سواپ بینی و حلق و….
 • عدم نیاز به تریت با پروتئیناز K
 • کارایی قابل توجه
 • نرخ شکست پایین (failure rate)
 • دارای کمترین مواد سمی
 • سرعت استخراج بالا و استفاده از ستون سیلیکا برای تخلیص
 • پروانه ساخت از اداره تجهیزات پزشکی و مدارک و اعتبارات مربوطه موجود در پیوست

 

محتویات کیت استخراج

 1. Binding Buffer
 2. Inhibitor Removal Buffer
 3. Wash buffer
 4. Elution buffer
 5. Extraction Column
 6. collection tube
 7. RNA carrier

 

کاربردها

کیت استخراج   RNA ویروسی برای خالص سازی  RNA ویروسی شامل ویروس SARS-COV-2 طراحی شده است. RNA ویروسی برای استفاده در فرآیندهای دیگری مانند  RT-PCR مناسب است.

 

شرایط نگهداری

اجزای کیت استخراج RNA باید در دمای 15+ تا 25+ درجه سانتیگراد (دمای اتاق) نگهداری شوند.  همچنین، RNA Carrier  لیوفیلیزه را می­توان تا زمان آماده سازی در دمای اتاق  نگهداری کرد. پس از حل کردن RNA Carrier  در بافر، به مقادیر مورد نظر تقسیم شود و در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری گردد.­ تمام اجزای کیت تا تاریخ انقضای چاپ شده روی لیبل جعبه کیت پایدار هستند.

 

هشدار و اقدامات احتیاطی

تمام تست ها کیت استخراج RNA زیر هود لامینارکلاس II انجام شود. از دستکش یکبار مصرف، روپوش آزمایشگاهی، محافظ چشم و پوشش سر استفاده شود. برای جلوگیری از آلودگی نمونه ها، دستکش ها باید مرتباً تعویض شوند.

 • گوانیدین تیوسیانات جزء اصلی Binding Buffer و Inhibitor Removal Buffer می­باشد که ماده ای حساسیت زا است.
 • در صورت تشکیل رسوب از محلول ها استفاده نشود. برای حل کردن رسوبات، از حمام گرم 37 درجه سانتی گراد استفاده شود .
 • از مخلوط کردن Binding Buffer و Inhibitor Removal Buffer با هیپوکلریت سدیم موجود در محلول های سفید کننده تجاری که یک گاز بسیار سمی را تشکیل می دهند، جلوگیری شود.
 • معرف هابا باکتری ها، ویروس ها یا نوکلئازها آلوده نشوند.از سرسمپلرهای یکبار مصرف استریل و و عاری از   DNase/RNase   استفاده شود.
 • معرف های دارای Lot Number متفاوت با یکدیگر مخلوط نشود. بلافاصله پس از استفاده، درب تمام محلول ها بسته شود تا از نشتی، تغییر غلظت بافر یا تغییر شرایط بافر جلوگیری شود.

 

دانلود بروشورهای مربوطه – فارسی و انگلیسی و اطلاعات فنی مورد نیاز