Ultra Rapid DNA Extraction kit | کیت استخراج DNA

تماس بگیرید

کیت استخراج DNA سینا طب ژن آزما با نام تجاری Ultra Rapid DNA Extraction Kit در سریع‌ترین زمان ممکن (کمتر از ۳۰ دقیقه) با کمترین مراحل و عدم نیاز به انکوباسیون های دمایی در زمان استخراج همراه با پشتیبانی کامل در صورت بروز مشکلات فنی قابل استفاده می‌باشد.

استخراج DNA چیست؟

استخراج DNA اولین گام در تحقیقات بنیادی، تشخیص بیماری و تصمیم گیری درمانی است. این مولکول زیستی را می توان از هر ماده بیولوژیکی برای فرآیندهای پایین دستی بعدی، اهداف تحلیلی یا آماده سازی جدا کرد. توانایی استخراج DNA برای مطالعه علل ژنتیکی بیماری و توسعه تشخیص و دارو از اهمیت اولیه برخوردار است. همچنین برای انجام علم پزشکی قانونی، تعیین توالی ژنوم ها، شناسایی باکتری ها و ویروس ها در محیط و برای تعیین پدر و مادر ضروری است.

Blood

DNA به دلایل مختلفی از سلول های انسان و سایر موجودات زنده استخراج می شود. به طور مثال با یک نمونه خالص از DNA می توانید یک نوزاد تازه متولد شده را برای یک بیماری ژنتیکی آزمایش کنید، شواهد پزشکی قانونی را تجزیه و تحلیل کنید، وجود یا عدم وجود ویروس را در بدن بررسی کنید، یا یک ژن درگیر در سرطان را مطالعه کنید.

فرآیند استخراج DNA ژنومی سه مرحله اساسی را شامل می‌شود: لیز، رسوب و خالص‌سازی. به عبارت دیگر، اصل اساسی جداسازی DNA، اختلال در دیواره سلولی، غشای سلولی و غشای هسته ای برای رهاسازی DNA بسیار دست نخورده به محلول است و به دنبال آن رسوب DNA و حذف مولکول های زیستی آلوده کننده مانند پروتئین ها، پلی ساکاریدها، لیپیدها، فنل ها و … سایر متابولیت های ثانویه.

به این منظور شرکت سینا طب ژن آزما (CTGA) در جهت محقق کردن موارد فوق و آماده کردن DNA در کوتاه ترین زمان ممکن و همچنین کیفیت بالای DNA موفق به ساخت کیت استخراج DNA با نام Ultra Rapid DNA Extraction Kit شده است که برای تمامی نمونه ها از جمله خون، بافت، باکتری،ویروس، گیاه، CVS و… قابل استفاده می باشد.

 • Blood DNA Extraction
 • Bacterial DNA Extraction
 • Plant DNA Extraction
 • Tissue DNA Extraction
 • Fungi DNA Extraction
 • CVS DNA Extraction

 

کیت استخراج DNA (DNA Extraction Kit) سینا طب

 • استخراج DNA از خون
 • استخراج DNA  از باکتری
 • استخراج DNA  از گیاه
 • استخراج DNA  از بافت
 • استخراج DNA از قارچ
 • استخراج DNA از پرز جنینی

 

موارد آزمایش شده کیت استخراج DNA

بر اساس تمامی بررسی های کنترل کیفی انجام شده بر روی کیت اسخراج DNA شرکت سینا طب ژن آزما (Ultra Rapid DNA Extraction Kit) با استفاده از نانودراپ، غلظت های بدست آمده بر روی نمونه های مختلف از جمله خون، بافت، باکتری، CVS، گیاه و … بازه ای بین 200 تا 700 نانوگرم بر میکرولیتر را نشان داد. همچنین بازه های نشان داده شده برای OD مربوط به 260/280 بازه­ی 1.7-2 و همچنین برای OD مربوط به 230/260 بازه ی 1.8-2.2 را نشان داد.

علاوه بر بررسی های انجام شده با استفاده از ژل الکتروفورز و انجام PCR با استفاده از پرایمرهای مربوط به ژن های خانه دار (Housekeeping Genes) باندهای مشاهده شده از کیفیت بالا و بدون اسمیر مشاهده شده است.

 

کیفیت DNA استخراج شده با کیت سینا طب

بر اساس بررسی های انجام شده غلظت DNA استخراج شده توسط این کیت استخراج DNA، براساس نمونه ی استفاده شده در محدوده ی 200-700 و میزان OD آن در محدوده ی 1.7-2 برای نسبت 280/260 و همچنین برای OD مربوط به 230/260 در بازه ی 1.8-2.2 است.

 

تکنولوژی های بکار رفته در کیت استخراج سینا طب

کیت استخراج DNA سینا طب ژن آزما بسیار سریع و در کمترین زمان ممکن بدون استفاده از مواد خطرناک نظیر فنل و کلرفرم و بدون استفاده از ستون و لوله جمع آوری سرعت استفاده از این کیت را بالا برده است. کاربر قادر خواهد بود در زمان کم تر از ده دقیقه DNA با کیفیت بالا را استخراج کند.

همانطور که پیش تر مطرح شد، مدت زمان بسیار کوتاه کیت استخراج DNA شرکت سینا طب ژن آزما (در کمتر از ده دقیقه) و همینطور غلظت و کیفیت بالای آن از مهم ترین فاکتورهایی است که در سریع ترین زمان ممکن کاربر را قادر می سازد تا مرحله ی استخراج DNA را به اتمام برساند.

با توجه به کیفیت بالا و زمان کوتاه، این کیت با قیمت بسیار مناسب در اختیار کاربران گرامی قرار خواهد گرفت.

 

راهنمای استفاده کیت «PersPure Ultra Rapid DNA Extraction Kit»

اساس کار

اساس کاراین محصول بر پایه ی لیز سلولی، خذف سایر مولکول های زیستی و رسوب DNA است که تمامی این اصول در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

محتویات کیت استخراج

محلول A، محلول B، محلول C، میکروتیوب

کاربردها

قابل استفاده برای تمامی نمونه ها اعم از خون، بافت، باکتری، ویروس، CVS و…

 

شرایط نگهداری

در دمای اتاق نگه داری شود.

 

هشدار و اقدامات احتیاطی

هنگام انجام کار از دستکش استفاده کنید. از استریل بودن وسایل حین کار اطمینان حاصل کنید.

محتویات این کیت فاقد هرگونه مواد حساسیت زا است اما در صورت تماس با پوست، ناحیه مربوطه را با آب فراوان بشویید.

 

مراجع علمی

 • Cilia G, Flaminio S, Quaranta M. A novel and non-invasive method for DNA extraction from dry bee specimens. Sci Reports 2022 121 [Internet]. 2022 Jul 8 [cited 2023 Jan 24];12(1):1–9. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-022-15595-8
 • Loparev VN, Cartas MA, Monken CE, Velpandi A, Srinivasan A. An efficient and simple method of DNA extraction from whole blood and cell lines to identify infectious agents. J Virol Methods. 1991 Sep 1;34(1):105–12.
 • Jiang W, Liang P, Wang B, Fang J, Lang J, Tian G, et al. Optimized DNA extraction and metagenomic sequencing of airborne microbial communities. Nat Protoc 2015 105 [Internet]. 2015 Apr 23 [cited 2023 Jan 24];10(5):768–79. Available from: https://www.nature.com/articles/nprot.2015.046